top of page

Aqua Blue Satin Napkin

Purple Satin Napkin

Kelly Green Polyester Napkin

Lemon Polyester Napkin

Navy Polyester Napkin

Black Polyester Napkin

Silver Polyester Napkin

Ivory Polyester Napkin

Dark Red Polyester Napkin

Please reload

Coral Satin Sash

Brown Polyester Sash

Celendon Polyester Sash

Lemon Polyester Sash

Silver Polyester Sash

Raspberry Polyester Sash

Kelly Green Polyester Sash

Purple Polyester Sash

Navy Polyester Sash

Please reload

Ivory Crinkle Sash

Silver Organza Sash

Dark Red Organza Sash

Champagne Organza Sash

Black Organza Sash

Navy Organza Sash

Fuschia Oragnza Sash

Royal Blue Organza Sash

Purple Organza Sash

Please reload

bottom of page